Lema del Curso

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO

A nosa Campaña Pastoral deste curso 2020-2021 non quere evadirse desta situación que estamos vivindo, senón que busca aproveitala como unha oportunidade para Educar a nosa mirada e o noso corazón ante o novo tempo que está nacendo.